Yurtdışında Patent Başvurusu

Yurtdışında Patent Başvurusu

Yurtdışı Patent Başvuruları

Türkiye’de yapılan bir ulusal patent başvurusu yalnızca Türkiye için koruma sağlamaktadır. Buluşlarınızın yurtdışında korunması için koruma istenen ülkelerde de patent başvurusu yapılması gerekmektedir. Uluslar arası patent başvurularınızda izlenebilecek 3 yol vardır. Bunlar ulusal patent başvuruları, uluslar arası patent başvuruları ve bölgesel patent başvurularıdır.

Ulusal Patent Başvuruları

Buluşunuzu koruma altına almak istediğiniz ülkelerde, işbirliği içerisinde olduğumuz çözüm ortağımız uzman patent vekilleri aracılığı ile patent başvurusu ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Yurtdışında yapılacak patent başvurularında eğer başvurunuz Türkiye’de yapılan bir ulusal patent başvurusuna dayandırılacak ise rüçhan sürelerine dikkat edilmelidir. Ulusal bir patent başvurusunu takip edecek patent başvuruları rüçhan süresi içerisinde gerçekleştirilmelidir. Rüçhan süresi ilk yapılan patent başvurusundan itibaren 12 aydır.

PCT Başvuruları (Uluslar arası Patent Başvuruları)

PCT ,“Patent İşbirliği Anlaşması”nın kısaltmasıdır. Türkiye de Patent İşbirliği Anlaşmasına taraf ülkelerdendir. Patent İşbirliği Anlaşmasına taraf olan ülkelerin sayısı 142 dir. Anlaşmaya taraf olan ülkeler kendi ulusal ofisleri üzerinden ya da doğrudan WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına Başvurularını sunabilmektedirler. Ulusal patent başvurusu olmaksızın doğrudan PCT Başvurusu yapılabildiği gibi daha önce yapılan bir ulusal patent başvurusu üzerinden de 12 aylık rüçhan süresi içerisinde olmak kaydı ile başvuru yapılabilmektedir.  

PCT başvuruları, uluslar arası safha ve ulusal safha olmak üzere iki temel safhadan oluşmaktadır.  Uluslar arası safha, başvuru,  araştırma ve isteğe bağlı olarak ön inceleme aşamalarından oluşur. Daha sonra ise istenilen ülkelerde patent korumasının tesis edilebilmesi için ulusal safhaya geçilmektedir. Ulusal safhaya geçiş için rüçhan tarihinden itibaren 30 aylık süre tanınmaktadır.

EPC  Başvuruları (Avrupa Patenti)

EPC ,“Avrupa Patent Sözleşmesi”nin kısaltmasıdır. Türkiye de Avrupa Patent Sözleşmesine taraf ülkelerdendir.  Sözleşmeye taraf olan ülkeler kendi ulusal ofisleri üzerinden ya da doğrudan WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ya da EPO Avrupa Patent Ofisine başvurularını sunabilmektedirler. Ulusal patent başvurusu olmaksızın doğrudan EPC Başvurusu yapılabildiği gibi daha önce yapılan bir ulusal patent başvurusu üzerinden de rüçhan süresi içerisinde olmak kaydı ile başvuru yapılabilmektedir.  

EPC sistemi sayesinde tek başvuruda üye ülkelerin tamamında geçerli olan bir patent belgesi elde edilmektedir.    

Destek için bizi arayın 0216 510 5301 ya da e-posta gönderin info@bilimpatent.com.tr

Uzman destek ekibimiz ile ihtiyaç duyduğunuz konularda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.
BİLİM PATENT © 2013 & Tüm hakları saklıdır.